Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності

у грудні 2019 року1

 

 

Кількість працівників, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на грудень, тис. осіб

З них питома вага працівників, яким заробітна плата у грудні нарахована у межах, %

до 4173,00 грн

від 4173,01 до 4500,00 грн

від 4500,01 до 5000,00 грн

від 5000,01 до 6000,00 грн

від 6000,01 до 7000,0

грн

від 7000,01 до 8000,00 грн

від 8000,01 до 10000,00 грн

від 10000,01 до 12000,00 грн

від 12000,01 до 15000,00 грн

від 15000,01 до 20000,00 грн

понад 20000,00 грн

Усього

93035

7,5

9,8

8,3

9,7

9,2

8,6

12,4

9,4

9,5

7,3

8,3

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

7053

8,1

22,0

9,7

15,2

9,1

7,4

10,9

7,1

4,6

3,3

2,6

Промисловість

29340

5,0

5,4

5,6

8,1

9,1

10,1

16,0

10,4

10,5

8,2

11,6

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

6552

1,8

5,7

8,6

6,7

4,9

6,7

12,5

12,8

13,2

13,3

13,8

Переробна промисловість

14596

8,2

7,0

5,9

10,5

11,7

11,3

15,4

9,6

9,2

5,8

5,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

5976

1,2

1,2

1,6

3,5

4,4

8,6

20,6

10,0

11,4

9,7

27,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2216

2,9

5,0

6,3

8,7

17,0

16,7

17,2

10,1

8,5

5,2

2,4

Будівництво

1419

13,1

11,5

8,9

12,7

9,8

8,4

10,6

10,3

8,5

4,4

1,8

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

4505

9,1

26,8

14,9

7,7

7,1

7,5

11,3

5,8

4,7

3,5

1,6

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

3978

14,3

14,2

8,2

11,9

11,5

7,0

9,4

8,8

6,5

5,9

2,3

Тимчасове розміщування й організація харчування

340

22,1

26,2

14,7

16,2

8,8

2,6

3,5

2,9

1,2

0,9

0,9

Інформація та телекомунікації

827

8,2

7,5

2,3

19,8

16,6

6,7

11,4

6,7

8,2

6,4

6,2

Фінансова та страхова діяльність

1040

1,1

1,0

3,3

3,4

2,8

3,5

7,5

10,8

17,2

20,8

28,6

Операції з нерухомим майном

538

5,9

11,2

26,6

21,7

12,6

6,3

9,5

2,0

2,2

0,9

1,1

Професійна, наукова та технічна діяльність

3189

6,1

7,9

27,0

9,1

5,9

6,4

10,7

7,0

6,1

5,0

8,8

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

1285

18,3

8,8

12,2

13,6

11,3

13,9

12,1

5,8

2,7

0,9

0,4

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

10270

5,9

4,2

3,4

6,9

6,3

5,5

8,5

9,7

13,5

12,9

23,2

Освіта

15829

6,6

10,9

8,7

9,6

8,7

8,4

12,1

11,3

12,7

8,0

3,0

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

11443

10,8

9,2

8,7

11,7

13,4

10,9

11,8

8,5

7,0

4,8

3,2

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

1810

10,8

12,5

14,6

7,8

9,8

7,8

11,2

10,2

8,7

4,8

1,8

Надання інших видів послуг

169

21,2

13,0

23,7

6,5

8,3

5,9

1,8

6,5

7,7

1,8

3,6

___________________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

 

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.