Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності у вересні 2020 року1

 

 

Кількість працівників, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на вересень, осіб

З них питома вага працівників, яким заробітна плата у вересні нарахована у межах, %

до 5000,00 грн

від 5000,01 до 6000,00 грн

від 6000,01 до 6500,00 грн

від 6500,01 до 7000,00 грн

від 7000,01 до 8000,00 грн

від 8000,01 до 10000,00 грн

від 10000,01 до 12000,00 грн

від 12000,01 до 15000,00 грн

від 15000,01 до 20000,00 грн

від 20000,01 до 25000,00 грн

Понад 25000,00 грн

Усього

99154

9,8

19,1

5,0

5,2

8,0

12,8

10,2

10,3

9,5

4,8

5,3

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

10913

7,7

22,0

5,2

5,5

8,6

14,1

9,2

8,6

8,4

4,6

6,1

Промисловість

27552

6,0

12,6

3,5

3,6

7,3

14,5

12,8

12,6

12,5

6,4

8,2

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

6547

3,2

19,1

2,7

2,7

4,9

11,2

10,8

13,9

16,0

8,3

7,2

Переробна промисловість

13465

7,6

11,9

3,8

3,8

6,9

15,1

14,5

14,7

13,0

4,6

4,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

5345

3,3

3,2

1,9

2,1

7,3

16,1

12,6

8,8

10,7

10,8

23,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2195

11,1

20,3

7,7

8,9

16,5

17,2

8,8

5,0

2,9

0,9

0,7

Будівництво

1626

12,9

35,9

7,7

4,2

8,3

8,2

6,4

4,6

6,1

3,1

2,6

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

5625

15,8

47,6

3,7

8,8

5,1

8,1

4,6

3,7

1,8

0,5

0,3

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

5050

15,3

17,5

6,2

7,7

8,4

10,8

9,6

7,9

7,0

4,9

4,7

Тимчасове розміщування й організація харчування

190

25,8

51,5

3,7

2,1

5,8

7,4

2,1

1,1

0,5

Інформація та телекомунікації

705

12,5

15,5

9,9

8,9

12,1

12,5

7,2

6,4

6,1

3,5

5,4

Фінансова та страхова діяльність

1119

6,6

6,3

1,0

2,2

2,9

6,9

12,7

20,4

22,4

10,3

8,3

Операції з нерухомим майном

682

21,4

32,3

8,4

5,6

7,0

11,1

7,3

3,1

2,2

0,1

1,5

Професійна, наукова та технічна діяльність

2213

4,9

16,0

5,3

6,4

11,3

16,1

10,8

9,7

8,0

4,9

6,6

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

980

17,1

17,0

8,3

9,5

9,7

8,4

6,1

14,3

8,8

0,3

0,5

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

13475

7,2

9,6

3,7

3,8

9,4

12,9

10,8

14,7

13,8

7,0

7,1

Освіта

15096

12,2

20,2

6,3

5,8

7,6

11,6

10,4

9,9

8,4

4,3

3,3

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

12243

13,6

25,8

7,0

6,1

9,1

13,4

8,2

7,0

5,3

2,7

1,8

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

1603

14,4

29,8

5,6

3,1

7,2

10,0

9,0

8,3

9,7

1,7

1,2

Надання інших видів послуг

82

31,6

9,8

22,0

4,9

2,4

4,9

15,9

1,2

4,9

2,4

_______________

Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

 

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.