Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності

у червні 2021 року

 

 

Кількість

працівників,

яким оплачено

50% і більше

робочого часу,

встановленого на березень ,  осіб

З них питома вага працівників, яким заробітна плата нарахована в межах, %

до 6000,00 грн

від 6000,01

 до 7000,00 грн

від 7000,01

 до 8000,00 грн

від 8000,01

 до 10000,00 грн

від 10000,01 до 12000,00 грн

від 12000,01 до 15000,00 грн

від 15000,01 до 20000,00 грн

від 20000,01 до 25000,00 грн

понад 25000,00 грн

Усього

91654

18,7

17,3

8,4

12,1

9,3

10,7

10,6

5,2

7,7

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

10860

19,2

23,6

11,3

13,7

8,5

8,8

7,7

3,2

4,0

Промисловість

25772

14,9

12,8

8,5

14,4

10,8

12,0

11,0

5,6

10,0

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

5698

16,7

17,4

6,5

10,6

8,7

11,6

12,2

7,6

8,7

Переробна промисловість

13235

15,4

12,6

8,8

15,9

12,4

14,5

12,0

4,2

4,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

4850

10,1

6,1

7,0

11,3

8,5

7,4

10,1

8,7

30,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

1989

19,1

16,4

16,1

23,4

11,5

7,1

3,9

1,3

1,2

Будівництво

1349

36,2

24,7

9,0

7,1

6,2

6,3

4,7

3,3

2,5

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

4966

20,1

52,7

13,3

5,1

2,7

2,8

2,0

0,4

0,9

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

2754

33,9

21,6

11,1

11,8

7,2

5,2

4,4

2,2

2,6

Тимчасове розміщування й організація харчування

164

24,4

39,7

12,2

14,0

6,1

1,2

1,2

0,6

0,6

Інформація та телекомунікації

497

19,3

22,6

7,6

12,7

9,1

8,2

11,9

3,4

5,2

Фінансова та страхова діяльність

757

8,3

2,4

3,2

10,6

13,3

19,8

25,1

9,4

7,9

Операції з нерухомим майном

401

40,6

24,4

7,7

14,2

4,2

4,7

3,0

0,5

0,7

Професійна, наукова та технічна діяльність

2526

14,3

17,1

11,3

15,0

11,6

10,8

8,2

4,7

7,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

886

26,1

27,7

12,9

10,5

9,0

6,1

4,3

1,6

1,8

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

21832

19,4

12,4

5,1

10,1

9,7

13,5

14,5

6,9

8,4

Освіта

5543

22,7

13,6

5,7

8,2

8,2

8,5

13,3

8,1

11,7

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

12335

17,6

15,6

9,1

13,5

9,7

9,8

10,3

5,6

8,8

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

951

21,0

14,3

14,0

14,2

8,4

12,4

10,6

2,8

2,3

Надання інших видів послуг

61

31,1

18,0

6,6

4,9

16,4

6,6

4,9

4,9

6,6

 

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.