Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності у червні 2020 року1

 

 

Кількість працівників, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на червень, осіб

З них питома вага працівників, яким заробітна плата у червні нарахована у межах, %

до 4723,00 грн

від 4723,01 до 6000,00 грн

від 6000,01 до 6500,00 грн

від 6500,01 до 7000,00 грн

від 7000,01 до 8000,00 грн

від 8000,01 до 10000,00 грн

від 10000,01 до 12000,00 грн

від 12000,01 до 15000,00 грн

від 15000,01 до 20000,00 грн

від 20000,01 до 25000,00 грн

понад 25000,00 грн

Усього

98270

9,8

21,0

5,3

5,3

7,8

11,9

9,9

9,9

9,1

4,6

5,4

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

10446

10,3

31,8

7,6

6,5

9,6

12,3

7,8

5,5

4,1

2,4

2,1

Промисловість

27511

6,1

14,7

4,7

5,0

8,0

13,7

11,4

12,7

11,3

5,5

6,9

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

6532

2,5

20,6

4,4

3,1

6,0

12,1

11,6

13,3

13,6

6,2

6,6

Переробна промисловість

13468

7,3

14,1

3,7

5,0

7,8

15,0

13,3

15,1

11,1

4,3

3,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

5345

5,5

7,3

6,0

5,3

7,8

10,7

7,4

9,3

12,6

9,4

18,7

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2166

10,5

18,5

8,7

10,3

15,8

18,6

8,9

4,7

2,1

1,1

0,8

Будівництво

1713

4,1

27,7

7,6

5,2

9,7

12,7

9,2

12,5

6,4

2,7

2,2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

5441

13,0

53,0

3,2

4,1

6,3

8,8

5,1

3,7

1,9

0,6

0,3

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

4957

12,1

15,4

5,3

4,9

7,1

9,1

13,1

12,3

9,0

4,5

7,2

Тимчасове розміщування й організація харчування

139

49,8

26,6

3,6

7,2

3,6

5,0

1,4

1,4

0,7

0,7

Інформація та телекомунікації

738

10,6

21,2

11,8

9,2

7,9

10,6

5,6

6,0

8,7

4,5

3,9

Фінансова та страхова діяльність

1081

4,7

6,5

0,7

3,1

2,6

9,3

12,6

17,2

23,5

8,2

11,6

Операції з нерухомим майном

680

23,7

27,7

10,3

5,1

6,5

12,5

4,3

5,4

2,6

0,6

1,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

2249

4,2

19,1

5,1

8,5

9,7

16,8

10,1

8,3

7,6

4,3

6,3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

856

19,6

22,9

7,1

10,9

7,0

12,7

5,7

7,2

5,8

0,7

0,4

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

13732

9,5

12,0

3,7

3,6

6,0

11,8

12,5

12,8

12,5

6,3

9,3

Освіта

14618

11,3

20,6

4,9

5,7

7,4

10,1

9,0

9,1

10,0

6,1

5,8

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

12432

13,3

23,8

7,2

5,9

9,2

11,7

8,0

8,0

7,0

3,5

2,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

1595

14,2

32,8

3,9

2,4

6,8

8,4

10,7

7,3

7,3

4,1

2,1

Надання інших видів послуг

82

31,6

9,8

22,0

4,9

2,4

4,9

15,9

1,2

4,9

2,4

_______________

Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

 

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.