Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності у березні 2021 року1

 

 

Кількість працівників, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на березень, осіб

З них питома вага працівників, яким заробітна плата нарахована в межах, %

до 6000,00 грн

від 6000,01 до 7000,00 грн

від 7000,01 до 8000,00 грн

від 8000,01 до 10000,00 грн

від 10000,01 до 12000,00 грн

від 12000,01 до 15000,00 грн

від 15000,01 до 20000,00 грн

від 20000,01 до 25000,00 грн

понад 25000,00 грн

Усього

91342

17,3

18,9

8,4

13,2

10,7

11,5

10,8

4,2

5,0

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

8564

32,0

20,2

10,5

12,4

8,3

7,6

5,5

1,7

1,8

Промисловість

27868

12,2

12,1

8,8

15,3

13,0

13,4

12,6

5,5

7,1

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

6595

14,0

14,7

11,4

10,7

9,4

13,1

12,1

5,8

8,8

Переробна промисловість

13422

14,1

14,1

8,5

16,0

13,7

13,9

11,9

3,8

4,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

5773

5,1

3,6

4,6

17,9

15,8

14,2

16,0

9,8

13,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2078

13,4

14,6

15,2

17,7

11,4

9,4

8,7

3,9

5,7

Будівництво

1328

26,4

22,4

11,4

16,5

11,3

7,6

3,1

0,7

0,6

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

4838

19,3

59,8

5,8

6,1

3,3

3,2

1,8

0,3

0,4

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

2711

31,5

20,4

11,6

12,7

8,0

6,2

4,0

2,3

3,3

Тимчасове розміщування й організація харчування

138

22,4

37,0

5,8

22,5

5,8

2,9

2,2

0,7

0,7

Інформація та телекомунікації

483

23,0

19,7

9,5

12,6

6,2

8,1

8,3

3,7

8,9

Фінансова та страхова діяльність

761

7,4

3,2

5,9

9,9

15,2

22,0

20,1

8,3

8,0

Операції з нерухомим майном

405

44,0

22,0

10,4

11,6

4,4

3,2

2,0

1,2

1,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

2516

15,9

14,6

11,8

17,4

12,8

10,4

7,8

3,7

5,6

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

944

29,4

14,2

11,4

16,8

12,7

7,5

4,1

2,2

1,7

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

22299

14,2

19,3

6,1

11,5

10,9

14,6

14,5

4,6

4,3

Освіта

5529

19,4

20,3

6,2

10,7

10,8

10,8

12,0

5,0

4,8

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

11969

16,3

16,5

10,7

14,6

10,0

10,0

10,4

4,9

6,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

933

19,9

25,3

7,5

14,5

10,4

10,8

8,1

1,8

1,7

Надання інших видів послуг

56

24,9

25,0

14,3

12,5

8,9

5,4

1,8

1,8

5,4

_______________

Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

 

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.