Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності у березні 2020 року1

 

 

Кількість працівників, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на березень, осіб

З них питома вага працівників, яким заробітна плата у березні нарахована у межах, %

до 4723,00 грн

від 4723,01до 6000,00 грн

від 6000,01до 6500,00 грн

від 6500,01до 7000,00 грн

від 7000,01до 8000,00 грн

від 8000,01до 10000,00 грн

від 10000,01 до 12000,00 грн

від 12000,01 до 15000,00 грн

від 15000,01 до 20000,00 грн

від 20000,01 до 25000,00 грн

понад 25000,00 грн

Усього

98247

10,6

21,1

6,3

6,4

8,7

12,4

10,2

9,8

7,8

3,5

3,2

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

8914

12,5

31,8

9,8

7,6

9,0

11,9

7,6

5,1

2,9

0,9

0,9

Промисловість

28399

5,8

13,9

5,0

4,9

8,5

14,3

12,8

12,7

11,6

5,2

5,3

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

6668

2,5

20,6

5,4

2,7

6,6

12,4

13,8

13,0

12,1

4,9

6,0

Переробна промисловість

13812

8,9

13,7

4,7

5,5

8,2

14,2

13,1

13,2

11,0

4,2

3,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

5676

2,5

4,5

4,4

3,5

8,5

14,7

12,0

13,6

16,0

9,5

10,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2243

5,3

20,4

7,3

10,7

16,1

19,3

9,2

6,4

3,3

0,2

1,2

Будівництво

1575

15,5

32,8

6,4

6,6

7,9

11,0

6,9

5,5

4,7

1,2

1,5

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

5801

29,4

24,6

4,8

14,0

5,8

8,4

5,1

3,9

2,7

0,7

0,6

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

5104

16,7

20,7

8,0

7,3

7,1

10,4

9,0

8,0

6,1

3,7

3,0

Тимчасове розміщування й організація харчування

317

51,8

27,4

6,3

3,5

4,4

4,1

0,9

1,3

0,3

Інформація та телекомунікації

733

10,6

20,1

9,6

9,3

7,6

12,7

6,9

4,8

5,3

5,2

7,9

Фінансова та страхова діяльність

1035

2,6

5,4

0,8

1,7

4,4

8,9

10,9

21,4

24,8

10,4

8,7

Операції з нерухомим майном

707

24,6

30,1

7,5

6,4

9,6

9,5

6,6

3,0

1,1

0,3

1,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

2365

2,8

17,8

5,3

7,3

8,4

15,0

10,1

9,8

10,0

6,2

7,3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

851

19,5

23,4

10,5

9,8

8,0

12,1

8,2

5,6

2,5

0,2

0,2

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

13507

9,2

17,6

4,4

4,4

7,6

12,9

12,3

12,4

9,3

4,3

5,6

Освіта

15009

9,4

23,4

7,0

7,0

9,9

12,1

11,1

10,9

6,4

2,2

0,6

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

12162

10,0

27,8

8,6

6,8

11,7

11,8

6,7

6,8

5,2

2,9

1,7

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

1648

14,3

34,9

5,0

3,8

6,6

8,1

10,4

9,2

5,6

1,8

0,3

Надання інших видів послуг

80

32,3

10,0

22,5

5,0

3,8

6,3

13,8

1,3

2,5

2,5

_______________

Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

 

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.