Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності у березні 2019 року1

 

 

Кількість працівників, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на березень 2019р.,

тис. осіб

З них питома вага працівників, яким заробітна плата у березні нарахована у межах, %

до 4173,00 грн

від 4173,01 до

4500,00

грн

від 4500,01 до 5000,00 грн

від 5000,01 до 6000,00 грн

від 6000,01 до 7000,00 грн

від 7000,01 до 8000,00 грн

від 8000,01 до 10000,00 грн

від 10000,01 до 12000,00 грн

від 12000,01 до 15000,00 грн

від 15000,01 до 20000,00 грн

понад 20000,00

грн

Усього

96414

10,0

13,7

11,1

10,9

9,3

8,2

10,9

9,3

8,5

4,6

3,5

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

7895

17,0

20,5

14,5

13,3

9,4

6,5

8,3

4,6

2,9

1,7

1,3

Промисловість

30075

7,6

5,7

8,8

12,6

11,0

9,6

13,0

11,1

9,5

6,0

5,1

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

6636

2,9

3,9

9,2

9,4

5,8

7,7

13,8

13,3

12,7

9,6

11,7

Переробна промисловість

14969

10,9

7,6

7,8

12,6

12,3

9,8

12,4

9,7

8,3

5,2

3,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

6143

4,1

2,1

9,6

12,3

11,7

10,8

13,9

14,8

11,6

5,5

3,6

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2327

9,2

7,6

11,7

22,9

15,6

10,8

12,2

4,7

2,7

1,4

1,2

Будівництво

1611

9,6

18,1

9,7

23,9

10,8

7,0

8,4

7,0

3,8

0,8

0,9

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

4690

9,3

21,8

21,8

8,1

8,7

9,1

8,4

5,8

3,6

2,7

0,7

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

4722

15,8

13,6

10,7

10,1

6,9

6,8

9,6

9,6

10,2

4,8

1,9

Тимчасове розміщування й організація харчування

377

31,2

18,6

20,7

18,3

3,7

2,9

1,9

1,6

0,3

0,5

0,3

Інформація та телекомунікації

901

7,1

9,3

11,4

23,4

10,5

7,5

13,3

7,0

6,0

3,4

1,1

Фінансова та страхова діяльність

1082

5,4

2,0

2,5

5,9

2,9

5,2

11,1

21,2

29,4

8,6

5,8

Операції з нерухомим майном

627

7,5

12,4

44,2

8,8

5,4

4,9

4,1

8,3

2,6

0,2

1,6

Професійна, наукова та технічна діяльність

2912

5,1

29,0

6,3

9,3

7,6

6,6

11,0

7,6

6,4

6,5

4,6

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

1282

14,1

14,0

15,9

11,5

12,2

17,1

6,9

4,3

3,1

0,5

0,4

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

10944

7,2

9,5

6,5

5,1

6,1

6,8

13,3

12,7

13,8

9,4

9,6

Освіта

15902

8,8

22,5

10,1

8,3

7,5

7,7

11,1

9,8

10,1

3,0

1,1

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

11389

13,2

14,7

14,9

13,0

12,4

8,6

8,4

5,9

4,8

2,6

1,5

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

1814

16,8

19,1

13,8

9,2

8,9

6,7

8,0

8,5

6,4

1,9

0,7

Надання інших видів послуг

191

17,8

8,4

25,0

13,6

8,4

6,3

2,6

5,8

8,4

1,6

2,1

_______________

Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

 

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.