Основні показники ринку праці (квартальні дані)
 
  Одиниця виміру 2007
січень - березень січень - червень січень - вересень січень - грудень
Економічно активне населення  в середньому за період, тис.осіб        
у віці 15-70 років 1130,7 1142,6 1150,1 1142,3
працездатного віку 1062,3 1067,5 1072,9 1066,5
Рівень економічної активності населення у % до населення відповідної вікової групи        
у віці 15-70 років 60,5 61,1 61,5 61,1
працездатного віку 71,2 71,5 71,9 71,5
Зайняте населення в середньому за період, тис.осіб        
у віці 15-70 років 1042,2 1060,3 1074,7 1066,7
працездатного віку 973,8 985,2 997,5 990,9
Рівень зайнятості населення у % до населення відповідної вікової групи        
 у віці 15-70 років 55,7 56,7 57,5 57,1
 працездатного віку 65,2 66,0 66,8 66,4
Безробітне населення          
(за методологією МОП): в середньому за період, тис.осіб        
 у віці 15-70 років 88,5 82,3 75,4 75,6
 працездатного віку   88,5 82,3 75,4 75,6
 з нього          
 зареєстроване у державній службі зайнятості   33,5 32,4 31,0 29,7
Рівень безробіття населення у % до економічно активного населення відповідної вікової групи        
   (за методологією МОП):        
   у віці 15-70 років 7,8 7,2 6,6 6,6
   працездатного віку 8,3 7,7 7,0 7,1
Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період) у % до економічно активного населення працездатного віку 3,2 3,0 2,9 2,8
у % до населення працездатного віку 2,3 2,2 2,1 2,0
Кількість незайнятих громадян, які скористалися послугами державної служби зайнятості в цілому за період, тис. осіб 53,0 70,3 86,9 104,9
з них          
працевлаштовано тис. осіб 10,7 23,8 34,8 45,7
рівень працевлаштування у % 20,1 33,8 40,1 43,6
перебували на обліку на кінець звітного періоду, 34,4 30,4 28,3 27,2
Потреба в робочій силі на кінець звітного періоду, тис.осіб 7,4 7,6 7,1 1,8
Навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце, вакантну посаду на кінець звітного періоду, осіб 5 4 4 15
Середній розмір допомоги по безробіттю в останньому місяці  звітного періоду, гривень 274,65 290,20 321,35 352,18
  у % до відповідного періоду попереднього року 122,6 120,3 128,7 128,8
Середньооблікова кількість штатних працівників тис. осіб 589,6 587,5 586,2 586,2
Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому у % до середньооблікової кількості штатних працівників 6,0 12,3 19,4 27,0
Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню у % до середньооблікової кількості штатних працівників 6,2 13,3 20,6 28,0
Середньомісячна заробітна плата          
номінальна гривень 1154 1213 1270 1323
реальна у % до відповідного періоду попереднього року 107,7 108,2 108,2 109,2

___________

1 Детальні дані та методологія показників наведені у розділі "Доходи населення"