Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності

у 2021 році1

 

Вид діяльності

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Усього

96791

95493

96780

99303

99040

98845

97658

         

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

7655

7498

7996

9585

10285

10498

10725

         

Промисловість

30407

30488

30278

29901

29330

29160

29116

         

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

7233

7233

7216

7196

7144

7092

7075

         

Переробна промисловість

14527

14604

14425

14214

13802

13735

13687

         

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

6235

6240

6240

6109

6042

6015

6028

         

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2412

2411

2397

2382

2342

2318

2326

         

Будівництво

1289

1316

1302

1297

1318

1317

1305

         

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

6422

6368

6306

6325

6313

6149

5575

         

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

5738

5708

5676

5657

5614

5577

5529

         

Тимчасове розміщування й організація харчування

187

191

193

185

186

176

173

         

Інформація та телекомунікації

530

511

514

512

504

508

507

         

Фінансова та страхова діяльність

1164

1155

1146

1102

1093

1084

1073

         

Операції з нерухомим майном

747

742

745

744

731

728

730

         

Професійна, наукова та технічна діяльність

2454

2451

2439

2420

2402

2401

2402

         

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

894

905

911

899

908

886

862

         

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

11489

10644

10280

11022

9878

9981

10113

         

Освіта

13273

12953

14346

15094

15964

15909

15332

         

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

12852

12856

12836

12751

12687

12662

12436

         

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

1382

1397

1501

1484

1498

1493

1458

         

Надання інших видів послуг

308

310

311

325

329

316

322

         

____________________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.