Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності

у 2019 році1

 

Вид діяльності

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Усього

103798

103790

103093

103653

103155

102948

 102664

 102097

101708 

 101676

 100146

 98490

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

7644

7582

8298

9851

10276

10594

 10832

 10792

10757 

 10445

 8588

 7388

Промисловість

33511

33530

33448

33132

32840

32686

 32631

 32484

32385 

 32393

 32422

 32149

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

7465

7529

7545

7527

7480

7439

 7455

 7455

7407 

 7369

 7330

 7278

Переробна промисловість

16867

16832

16767

16645

16547

16465

 16384

 16425

16397 

 16406

 16322

 16070

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

6748

6735

6718

6558

6415

6408

 6449

 6276

6273 

 6321

 6465

 6512

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2431

2434

2418

2402

2398

2374

 2343

 2328

2308 

 2297

 2305

 2289

Будівництво

1751

1730

1741

1742

1730

1735

 1747

 1748

1738

 1707

 1651

 1592

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

5520

5502

5291

5207

5199

5097

 5140

 5120

5126

 5112

 5123

 5140

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

4955

4957

4964

4961

4948

4850

 4514

 4317

4289

 4260

 4221

 4183

Тимчасове розміщування й організація харчування

397

396

389

395

402

350

 309

 282

334

 337

 339

 343

Інформація та телекомунікації

927

926

921

915

913

903

 910

 910

904

 870

 850

 851

Фінансова та страхова діяльність

1149

1148

1144

1135

1129

1105

 1078

 1065

1052

 1046

 1055

 1066

Операції з нерухомим майном

623

641

640

626

619

614

 596

 576

575

 562

 565

 562

Професійна, наукова та технічна діяльність

3053

3116

3052

3080

3089

3108

 3141

 3144

3155

 3200

 3218

 3309

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

1360

1331

1319

1310

1317

1326

 1338

 1356

1327

 1326

 1343

 1321

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

11095

11115

11143

11115

11064

10980

 10961

 10939

10414

 10495

 10630

 10412

Освіта

16293

16314

16375

16321

16183

15906

 15794

 15678

16071

 16264

 16486

 16512

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

13389

13385

12251

11750

11368

11630

 11625

 11633

11564

 11625

 11615

 11632

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

1923

1920

1919

1911

1874

1864

 1849

 1850

1826 

 1850

 1861

 1857

Надання інших видів послуг

208

197

198

202

204

200

 199

 203

191 

 184

 179

 173

____________________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.