Вантажні перевезення за січень–березень 2008 року
  Перевезено  (відправлено) вантажів, тис.т Вантажооборот, млн.ткм
за січень–березень 2008 р. у % досічня–березня 2007 р. за січень–березень 2008 р. у % досічня–березня 2007 р.
         
Всіма видами транспорту 8919,1 103,1 1048,3 103,2
у тому числі        
залізничним1 6983,8 96,0 665,4 106,1
автомобільним2 1935,3 140,5 382,9 98,5
авіаційним3

_____________

1 Відправлення вантажів (загальне навантаження).

2 З урахуванням вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

3 Перевезення вантажів.