Вантажні перевезення за січень–лютий 2008 року
  Перевезено  (відправлено) вантажів, тис.т Вантажооборот, млн.ткм
за січень–лютий 2008  р. у % до січня–лютого 2007 р. за січень–лютий 2008 р. у % до січня–лютого 2007 р.
         
Всіма видами транспорту 5743,8 102,3 678,0 104,4
у тому числі        
залізничним1 4476,0 94,4 445,5 109,7
автомобільним2 1267,8 145,1 232,5 95,6
авіаційним3

_________________

1 Відправлення вантажів (загальне навантаження).

2 З урахуванням вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

3 Перевезення вантажів.