Вантажні перевезення за січень-квітень 2008 року
  Перевезено (відправлено) вантажів, тис.т Вантажооборот, млн.ткм
за січень–квітень 2008 р. у % до січня–квітня 2007 р. за січень–квітень 2008 р. у % до січня–квітня 2007 р.
Всіма видами транспорту 12206,7 104,5 1435,1 103,9
у тому числі        
залізничним1 9583,0 98,7 895,1 104,9
автомобільним2 2623,7 133,0 540,0 102,3
авіаційним3

___________

1 Відправлення вантажів (загальне навантаження).

2 З урахуванням вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

3 Перевезення вантажів.