Доходи від надання послуг пошти та зв'язку за 2015 рік1

(тис.грн)

 

Доходи від надання послуг пошти та зв’язку – усього2

У тому числі населенню

Послуги пошти та зв’язку – усього

1789028,6

1369876,2

у тому числі

 

 

поштового

46020,1

6696,3

телеграфного

122,5

12,8

телефонного міського

136769,9

59321,3

телефонного сільського

2829,6

2493,8

телефонного міжміського (включаючи міжнародний)

8093,5

4778,4

ІР-телефонії

кур’єрської діяльності

проводового мовлення

41,4

0,3

спеціального і фельдзв’язку

355,8

передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв’язку

26964,3

14302,2

з нього кабельного телебачення

14640,6

14302,2

нагляду та технічного контролю за використанням радіочастот

комп’ютерного

54798,7

42483,8

з нього надання доступу до мережі Інтернет

54568,9

42483,8

мобільного

1512960,8

1239787,3

з нього

 

 

стільникового

1512960,8

1239787,3

_____________

1 Дані можуть бути уточненими.

2 З урахуванням ПДВ.