Пасажирські перевезення за січень–листопад 2012 року
  Перевезено (відправлено) пасажирів Пасажирооборот
тис. у % до січня–листопада 2011р. млн.пас.км у % до січня–листопада 2011р.
Усіма видами транспорту 217698,2 94,3 3053,7 101,1
у тому числі        
залізничним 10096,4 99,4 554,3 97,1
автомобільним 1 111984,9 88,6 1530,3 92,0
авіаційним 2 182,1 2 146,2
тролейбусним 83192,6 98,9 387,1 102,6
трамвайним 2 121,4 2 121,4

___________________

1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».