Вантажні перевезення за січень–листопад 2012 року
  Перевезено (відправлено) вантажів Вантажооборот
тис.т у % до січня–листопада 2011р. млн.ткм у % до січня–листопада 2011р.
Усіма видами транспорту 28030,7 76,7 3776,0 80,6
у тому числі        
залізничним 18114,5 75,0 1902,7 88,2
автомобільним1 9916,2 79,9 1873,3 74,2
авіаційним 2 274,1 2 234,8

_____________

1 З урахуванням вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.