Доходи від надання послуг пошти та зв’язку за січень–листопад 2009 року
(млн.грн.)
  Доходи від надання послуг пошти та зв’язку – всього1 У тому числі населенню
Послуги пошти та зв’язку всього 828,6 303,8
у тому числі    
поштового 97,7 16,3
телеграфного 1,1 0,7
телефонного міського 147,0 105,9
телефонного сільського 4,5 4,0
телефонного міжміського (включаючи міжнародний) 55,5 35,0
ІР-телефоніі
кур'єрської діяльності
проводового мовлення 4,6 3,7
спеціального і фельдзв’язку 2,0
передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв’язку 50,8 36,7
  з нього кабельного телебачення 40,2 36,7
нагляду та технічного контролю за використанням частот 1,3 0,0
комп’ютерного 43,3 28,7
  з нього надання доступу до мережі  "Інтернет" 39,3 28,7
мобільного 420,8 72,8
        з нього    
     стільникового 420,8 72,8
     пошукового (пейджингового)
     транкінгового 0,0 0,0
     супутникового
     радіозв'язку розподільних систем (широкосмуговий доступ) 0,0 0,0
     цифрової безпроводової телефонії
_____________

1 З урахуванням ПДВ.