Пасажирські перевезення за січень–листопад 2009 року
  Перевезено (відправлено) пасажирів Пасажирооборот
тис. у % до січня–листопада 2008р. млн.пас.км у % до січня–листопада 2008р.
Усіма видами транспорту 343397,2 81,8 4147,7 83,2
     у тому числі        
     залізничним 10401,4 92,9 590,8 90,1
     автомобільним1 244262,1 80,9 3143,8 81,9
     авіаційним
     тролейбусним 77561,0 80,4 346,1 82,3
     трамвайним2 2 107,4 ...2 107,4

________________

1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».