Пасажирські перевезення за січень–листопад 2008 року
  Перевезено (відправлено) пасажирів Пасажирооборот
тис.за січень–листопад 2008 року у % до січня–листопада 2007 року тис.пас.км за січень–листопад 2008 року у % до січня–листопада 2007 року
Всіма видами транспорту 419915,2 104,8 4987610,5 112,9
      у тому числі        
      залізничним1 11196,2 99,7 655951,0 100,1
      автомобільним2 301802,8 106,8 3837488,1 118,2
      авіаційним3,4 4 34,4 4 37,1
      тролейбусним 96494,8 101,4 420236,6 100,5
      трамвайним4 4 90,3 4 90,8

________________

1 Відправлення пасажирів.

2 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

3 Перевезення пасажирів.

4 Дані наведено з дотриманням конфіденційності інформації.