ѕасажирооборот та к≥льк≥сть перевезених пасажир≥в

за с≥ченьЦлистопад 2018 року1

 

 

ѕасажирооборот

 ≥льк≥сть перевезених пасажир≥в

млн.пас.км

у % до с≥чн€Цлистопада 2017р.

тис.

у % до с≥чн€Цлистопада 2017р.

“ранспорт

255,4

84,8

23806,0

84,9

зал≥зничний

Е

Е

Е

Е

автомоб≥льний2

168,4

82,2

5890,9

80,0

водний

Ц

Ц

Ц

Ц

ав≥ац≥йний

Ц

Ц

Ц

Ц

тролейбусний

87,0

90,2

17915,1

86,6

трамвайний

Ц

Ц

Ц

Ц

метропол≥тен≥вський

Ц

Ц

Ц

Ц

_________________

1 Ѕез урахуванн€ частини тимчасово окупованоњ територ≥њ у Ћуганськ≥й област≥.

2 « урахуванн€м пасажирських перевезень, виконаних ф≥зичними особами-п≥дприЇмц€ми.