Пасажирські перевезення за січень–жовтень 2012 року
  Перевезено (відправлено) пасажирів Пасажирооборот
тис. у % до січня–жовтня 2011р. млн.пас.км у % до січня–жовтня 2011р.
Усіма видами транспорту 197384,2 94,3 2766,3 101,1
у тому числі        
залізничним 9244,0 99,6 507,3 97,0
автомобільним 1 101707,2 88,6 1393,3 92,5
авіаційним 2 175,7 2 144,7
тролейбусним 75291,2 99,1 350,3 102,7
трамвайним 2 119,0 2 119,0

___________________

1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».