Вантажні перевезення за січень–жовтень 2012 року
  Перевезено (відправлено) вантажів Вантажооборот
тис.т у % до січня–жовтня 2011р. млн.ткм у % до січня–жовтня 2011р.
Усіма видами транспорту 25666,4 77,4 3446,2 80,7
у тому числі        
залізничним 16594,6 75,6 1726,5 87,7
автомобільним1 9071,8 81,0 1719,7 74,7
авіаційним 2 270,8 2 240,0

________________

1 З урахуванням вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.