Доходи від надання послуг пошти та зв’язку за січень–жовтень 2011 року
(млн.грн.)
  Доходи від надання послуг пошти
та зв’язку – всього1
У тому числі
населенню
Послуги пошти та зв'язку – всього 823,8 304,4
у тому числі    
поштового 101,6 15,6
телеграфного 0,6 0,4
телефонного міського 129,3 92,4
телефонного сільського 6,0 5,4
телефонного міжміського (включаючи міжнародний) 29,4 16,9
ІР-телефоніі
кур'єрської діяльності
проводового мовлення 3,9 3,0
спеціального і фельдзв'язку 2,1
передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв'язку 62,3 49,2
з нього кабельного телебачення 52,0 49,2
нагляду та технічного контролю за використанням частот 1,1 0,0
комп'ютерного 71,3 56,0
з нього надання доступу до мережі "Інтернет" 67,2 55,7
мобільного 416,2 65,5
з нього    
стільникового 416,2 65,5
пошукового (пейджингового)
транкінгового 0,0
супутникового
радіозв'язку розподільних систем (широкосмуговий доступ) 0,0 0,0
цифрової безпроводової телефонії 0,0 0,0

______________

1 З урахуванням ПДВ.