Пасажирські перевезення за січень–жовтень 2011 року
  Перевезено (відправлено) пасажирів Пасажирооборот
тис. у % до січня–жовтня 2010р. млн.пас.км у % до січня–жовтня 2010р.
Усіма видами транспорту 209309,1 94,8 2737,0 92,0
у тому числі        
залізничним 9285,2 98,8 523,1 99,0
автомобільним 1 114780,9 83,7 1506,8 80,7
авіаційним 2 141,2 2 127,9
тролейбусним 75972,5 111,9 341,1 114,3
трамвайним 2 144,1 ... 2 144,1

_____________________

1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».