Вантажні перевезення за січень–жовтень 2011 року
  Перевезено (відправлено) вантажів Вантажооборот
тис.т у % до січня–жовтня 2010р. млн.ткм у % до січня–жовтня 2010р.
Усіма видами транспорту 33143,9 114,1 4269,5 110,5
у тому числі        
залізничним 21948,2 103,3 1968,6 100,6
автомобільним1 11195,7 143,6 2300,9 120,8
авіаційним 2 2

______________

1 З урахуванням вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.