Доходи від надання послуг пошти та зв’язку за січень–жовтень 2009 року
(млн.грн.)
  Доходи від надання послуг пошти та зв’язку – всього1 У тому числі населенню
Послуги пошти та зв’язку – всього 751,5 273,9
у тому числі    
поштового 88,0 14,4
телеграфного 1,0 0,6
телефонного міського 133,3 96,1
телефонного сільського 4,0 3,5
телефонного міжміського (включаючи міжнародний) 51,3 32,4
ІР-телефоніі
кур'єрської діяльності
проводового мовлення 4,2 3,3
спеціального і фельдзв’язку 1,9
передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв’язку 45,7 33,3
  з нього кабельного телебачення 36,0 33,3
нагляду та технічного контролю за використанням частот 1,2 0,0
комп’ютерного 38,8 25,5
  з нього надання доступу до мережі  "Інтернет" 35,2 25,5
мобільного 382,1 64,8
         з нього    
     стільникового 382,1 64,8
     пошукового (пейджингового)
     транкінгового 0,0 0,0
     супутникового
     радіозв'язку розподільних систем (широкосмуговий доступ) 0,0 0,0
     цифрової безпроводової телефонії
____________

1 З урахуванням ПДВ.