Пасажирські перевезення за січень–жовтень 2009 року
  Перевезено (відправлено) пасажирів Пасажирооборот
тис. у % до січня–жовтня 2008р. млн.пас.км у % до січня–жовтня 2008р.
Усіма видами транспорту 315553,5 82,8 3807,9 84,0
     у тому числі        
     залізничним 9623,6 94,1 543,5 89,9
     автомобільним1 224356,0 82,0 2884,8 83,0
     авіаційним
     тролейбусним 71285,3 81,3 317,9 83,3
     трамвайним2 2 109,9 ...2 109,9

______________

1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».