Вантажні перевезення за січень–жовтень 2009 року
  Перевезено (відправлено) вантажів Вантажооборот
тис.т у % до січня–жовтня 2008р. млн.ткм у % до січня– жовтня 2008р.
Усіма видами транспорту 27095,0 86,0 3333,4 88,8
     у тому числі        
     залізничним 19854,7 83,2 1813,7 80,6
     автомобільним1 7240,3 94,8 1519,7 101,1
     авіаційним

______________

1 З урахуванням вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.