Пасажирські перевезення за січень–жовтень 2008 року
  Перевезено (відправлено) пасажирів Пасажирооборот
тис.за січень–жовтень 2008 року у % до січня–жовтня 2007 року тис.пас.км за січень–жовтень 2008 року у % до січня–жовтня 2007 року
Всіма видами транспорту 380962,5 104,7 4530630,9 113,0
      у тому числі        
      залізничним1 10231,9 99,1 604438,0 99,5
      автомобільним2 273622,2 106,5 3476924,9 118,5
      авіаційним3,4 4 36,7 4 39,4
      тролейбусним 87731,0 101,9 381796,0 100,9
      трамвайним4 4 90,3 4 91,5

_______________

1 Відправлення пасажирів.

2 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

3 Перевезення пасажирів.

4 Дані наведено з дотриманням конфіденційності інформації.