Пасажирські перевезення за січень–вересень 2013 року
  Перевезено (відправлено) пасажирів Пасажирооборот
тис. у % до січня-вересня 2012р. млн.пас.км у % до січня-вересня 2012р.
Усіма видами транспорту 157082,6 89,0 3118,4 126,6
у тому числі        
залізничним 8330,5 99,5 471,2 103,1
автомобільним 1 91542,8 100,4 1346,3 107,6
авіаційним … 2 262,3 … 2 267,9
тролейбусним 51484,2 76,8 233,8 74,9
трамвайним … 2 52,5 … 2 52,5

___________

1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».