Пасажирські перевезення за січень–вересень 2012 року
  Перевезено (відправлено) пасажирів Пасажирооборот
тис. у % до січня–вересня 2011р. млн.пас.км у % до січня–вересня 2011р.
Усіма видами транспорту 176817,6 94,4 2464,8 101,2
у тому числі        
залізничним 8372,6 99,2 456,9 96,2
автомобільним 1 91220,7 88,5 1250,7 93,0
авіаційним 2 171,0 2 146,4
тролейбусним 67441,4 100,0 313,2 103,6
трамвайним 2 116,6 2 116,6

___________________

1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».