Вантажні перевезення за січень–вересень 2012 року
  Перевезено (відправлено) вантажів Вантажооборот
тис.т у % до січня–вересня 2011р. млн.ткм у % до січня–вересня 2011р.
Усіма видами транспорту 23200,9 78,1 3120,5 81,5
у тому числі        
залізничним 15007,8 76,3 1557,6 88,5
автомобільним1 8193,1 81,7 1562,9 75,5
авіаційним 2 195,7 2 178,9

_______________

1 З урахуванням вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.