Доходи від надання послуг пошти та зв’язку за січень–вересень 2011 року
(млн.грн.)
  Доходи від надання послуг пошти
та зв’язку – всього1
У тому числі
населенню
Послуги пошти та зв'язку – всього 744,5 271,7
у тому числі    
поштового 91,7 14,4
телеграфного 0,6 0,3
телефонного міського 116,1 83,0
телефонного сільського 5,3 4,8
телефонного міжміського (включаючи міжнародний) 26,7 15,4
ІР-телефоніі
кур'єрської діяльності
проводового мовлення 3,5 2,7
спеціального і фельдзв'язку 1,9
передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв'язку 55,6 43,9
з нього кабельного телебачення 46,4 43,9
нагляду та технічного контролю за використанням частот 1,0 0,0
комп'ютерного 61,2 47,5
з нього надання доступу до мережі "Інтернет" 57,4 47,0
мобільного 380,9 59,7
з нього    
стільникового 380,9 59,6
пошукового (пейджингового)
транкінгового 0,0
супутникового
радіозв'язку розподільних систем (широкосмуговий доступ) 0,0 0,0
цифрової безпроводової телефонії 0,0 0,0
_______________

1 З урахуванням ПДВ.