Вантажні перевезення за січень–вересень 2011 року
  Перевезено (відправлено) вантажів Вантажооборот
тис.т у % до січня–вересня 2010р. млн.ткм у % до січня–вересня 2010р.
Усіма видами транспорту 29702,5 115,6 3829,4 112,3
у тому числі        
залізничним 19678,0 103,7 1759,5 100,5
автомобільним1 10024,5 149,3 2069,9 124,7
авіаційним 2 2
__________________

1 З урахуванням вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.