Доходи від надання послуг пошти та зв’язку за січень–вересень 2009 року
(млн.грн.)
  Доходи від надання послуг пошти та зв’язку – всього1 У тому числі населенню
Послуги пошти та зв’язку всього 672,4 243,3
у тому числі    
поштового 79,0 12,7
телеграфного 0,9 0,6
телефонного міського 119,7 86,3
телефонного сільського 3,5 3,1
телефонного міжміського (включаючи міжнародний) 46,8 29,8
ІР-телефоніі
кур'єрської діяльності
проводового мовлення 3,7 2,9
спеціального і фельдзв’язку 1,7
передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв’язку 40,8 29,9
  з нього кабельного телебачення 32,2 29,9
нагляду та технічного контролю за використанням частот 1,1 0,0
комп’ютерного 34,3 22,4
  з нього надання доступу до мережі  "Інтернет" 31,1 22,4
мобільного 340,9 55,6
         з нього    
     стільникового 340,9 55,6
     пошукового (пейджингового)
     транкінгового 0,0 0,0
     супутникового
     радіозв'язку розподільних систем (широкосмуговий доступ) 0,0 0,0
    цифрової безпроводової телефонії
______________

1 З урахуванням ПДВ.