Пасажирські перевезення за січень–вересень 2009 року
  Перевезено (відправлено) пасажирів Пасажирооборот
тис. у % до січня–вересня 2008р. млн.пас.км у % до січня–вересня 2008р.
Усіма видами транспорту 284132,3 83,4 3434,2 84,4
     у тому числі        
     залізничним 8657,7 94,6 493,1 88,6
     автомобільним1 202500,8 82,6 2602,0 83,7
     авіаційним
     тролейбусним 63884,9 81,6 284,6 83,6
     трамвайним2 2 109,5 ...2 109,5

______________

1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».