Вантажні перевезення за січень–вересень 2009 року
  Перевезено (відправлено) вантажів Вантажооборот
тис.т у % до січня–вересня 2008р. млн.ткм у % до січня–вересня 2008р.
Усіма видами транспорту 23768,8 82,6 2926,1 86,5
     у тому числі        
     залізничним 17459,7 79,2 1605,7 78,5
    автомобільним1 6309,1 93,8 1320,4 98,7
     авіаційним

______________

1 З урахуванням вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.