Пасажирські перевезення за січень–серпень 2012 року
  Перевезено (відправлено) пасажирів Пасажирооборот
тис. у % до січня–серпня 2011р. млн.пас.км у % до січня–серпня 2011р.
Усіма видами транспорту 157078,2 94,7 2162,4 100,9
у тому числі        
залізничним 7433,2 99,5 405,6 96,7
автомобільним 1 81048,2 88,3 1108,4 92,9
авіаційним 2 163,0 2 144,3
тролейбусним 60070,1 101,1 279,0 104,9
трамвайним 2 118,4 2 118,4

___________________

1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».