Доходи від надання послуг пошти та зв’язку за січень–cерпень 2011 року
(млн.грн.)
  Доходи від надання послуг пошти
та зв’язку – всього1
У тому числі
населенню
Послуги пошти та зв'язку – всього 656,1 236,6
у тому числі    
поштового 82,1 13,0
телеграфного 0,5 0,3
телефонного міського 102,8 73,6
телефонного сільського 4,6 4,2
телефонного міжміського (включаючи міжнародний) 24,0 13,9
ІР-телефоніі
кур'єрської діяльності
проводового мовлення 3,1 2,4
спеціального і фельдзв'язку 1,7
передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв'язку 49,4 39,2
з нього кабельного телебачення 41,3 39,2
нагляду та технічного контролю за використанням частот 0,9 0,0
комп'ютерного 54,5 42,2
з нього надання доступу до мережі "Інтернет" 51,1 41,8
мобільного 332,6 47,9
з нього    
стільникового 332,5 47,9
пошукового (пейджингового)
транкінгового 0,0
супутникового
радіозв'язку розподільних систем (широкосмуговий доступ) 0,0 0,0
цифрової безпроводової телефонії 0,0 0,0
________________

1 З урахуванням ПДВ.