Пасажирські перевезення за січень–серпень 2011 року
  Перевезено (відправлено) пасажирів Пасажирооборот
тис. у % до січня–серпня 2010р. млн.пас.км у % до січня–серпня 2010р.
Усіма видами транспорту 165821,8 93,6 2142,7 90,9
у тому числі        
залізничним 7473,7 98,8 419,5 97,0
автомобільним 1 91811,0 82,7 1193,6 78,9
авіаційним 2 160,1 2 150,3
тролейбусним 59389,2 110,3 266,1 112,5
трамвайним 2 151,8 ... 2 151,8

___________________

1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».