Вантажні перевезення за січень–серпень 2011 року
  Перевезено (відправлено) вантажів Вантажооборот
тис.т у % до січня–серпня 2010р. млн.ткм у % до січня–серпня 2010р.
Усіма видами транспорту 26301,7 116,3 3408,2 113,5
у тому числі        
залізничним 17453,7 104,5 1569,8 101,2
автомобільним1 8848,0 149,5 1838,4 126,7
авіаційним 2 2

______________

1 З урахуванням вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.