Доходи від надання послуг пошти та зв’язку за січень-серпень 2010 року
(млн.грн.)
  Доходи від надання послуг пошти
та зв’язку – всього1

У тому числі
населенню
Послуги пошти та зв'язку всього

610,4

217,4

у тому числі

 

 

поштового

79,4

12,9

телеграфного

0,6

0,4

телефонного міського

103,5

74,9

телефонного сільського

4,4

3,9

телефонного міжміського (включаючи міжнародний)

31,0

18,9

ІР-телефоніі

кур'єрської діяльності

проводового мовлення

3,6

2,8

спеціального і фельдзв'язку

1,7

передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв'язку

38,7

27,5

з нього кабельного телебачення

30,8

27,5

нагляду та технічного контролю за використанням частот

0,8

0,0

комп'ютерного

43,3

32,9

з нього надання доступу до мережі "Інтернет"

40,1

32,6

мобільного

303,4

43,2

з нього

 

 

стільникового

303,4

43,2

пошукового (пейджингового)

транкінгового

0,0

супутникового

радіозв'язку розподільних систем (широкосмуговий доступ)

0,0

0,0

цифрової безпроводової телефонії

_________________

1 З урахуванням ПДВ.