Пасажирські перевезення за січень–серпень 2010 року
  Перевезено (відправлено) пасажирів Пасажирооборот
тис. у % до січня–липня 2009р. млн.пас.км у % до січня–липня 2009р.
Усіма видами транспорту 177137,8 70,0 2357,4 76,8
у тому числі        
залізничним 7564,5 98,1 432,6 97,6
автомобільним 1 111035,1 61,2 1513,3 64,9
авіаційним 2 2
тролейбусним 53833,0 95,5 236,4 94,3
трамвайним 2 61,0 ... 2 61,0

________________

1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».