Доходи від надання послуг пошти та зв’язку за січень–липень 2012 року
(млн.грн.)
  Доходи від надання послуг пошти
та зв’язку – всього1
У тому числі
населенню
Послуги пошти та зв'язку всього 591,3 222,0
у тому числі    
поштового 73,7 12,4
телеграфного 0,5 0,3
телефонного міського 91,1 64,0
телефонного сільського 4,6 4,1
телефонного міжміського (включаючи міжнародний) 17,0 9,8
ІР-телефоніі
кур'єрської діяльності 0,1
проводового мовлення 3,6 2,8
спеціального і фельдзв'язку 1,5
передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв'язку 42,6 32,7
з нього кабельного телебачення 35,0 32,7
нагляду та технічного контролю за використанням частот 0,9 0,0
комп'ютерного 58,7 45,2
з нього надання доступу до мережі "Інтернет" 55,4 45,2
мобільного 297,0 50,7
з нього    
стільникового 297,0 50,7
транкінгового 0,0
_______________

1 З урахуванням ПДВ.