Пасажирські перевезення за січень–липень 2012 року
  Перевезено (відправлено) пасажирів Пасажирооборот
тис. у % до січня–липня 2011р. млн.пас.км у % до січня–липня 2011р.
Усіма видами транспорту 136864 , 0 94,4 1862,1 100,6
у тому числі        
залізничним 6463,3 99,4 353,0 96,4
автомобільним 1 70544,1 87,3 954,8 91,7
авіаційним 2 158,6 2 150,5
тролейбусним 52393,2 101,8 243,9 106,0
трамвайним 2 120,8 2 120,8

___________________

1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».