Вантажні перевезення за січень–липень 2012 року
  Перевезено (відправлено) вантажів Вантажооборот
тис.т у % до січня–липня 2011р. млн.ткм у % до січня–липня 2011р.
Усіма видами транспорту 18320,9 79,7 2457,8 82,4
у тому числі        
залізничним 11870,2 77,7 1218,7 88,3
автомобільним1 6450,7 83,8 1239,1 77,4
авіаційним 2 253,8 2 250,0

______________

1 З урахуванням вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.