Доходи від надання послуг пошти та зв’язку за січень-липень 2010 року
(млн.грн.)
  Доходи від надання послуг пошти
та зв’язку – всього1

У тому числі
населенню
Послуги пошти та зв'язку – всього 531,6 190,5
у тому числі    
поштового 69,3 11,4
телеграфного 0,6 0,3
телефонного міського 90,9 65,8
телефонного сільського 3,8 3,4
телефонного міжміського (включаючи міжнародний) 27,2 16,6
ІР-телефоніі
кур'єрської діяльності
проводового мовлення 3,2 2,5
спеціального і фельдзв'язку 1,4
передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв'язку 34,0 24,1
з нього кабельного телебачення 27,1 24,1
нагляду та технічного контролю за використанням частот 0,7 0,0
комп'ютерного 37,6 28,4
з нього надання доступу до мережі "Інтернет" 34,8 28,2
мобільного 262,9 38,0
з нього    
стільникового 262,9 38,0
пошукового (пейджингового)
транкінгового 0,0
супутникового
радіозв'язку розподільних систем (широкосмуговий доступ) 0,0 0,0
цифрової безпроводової телефонії

________________

1 З урахуванням ПДВ.