Пасажирські перевезення за січень–липень 2010 року
  Перевезено (відправлено) пасажирів Пасажирооборот
тис. у % до січня–липня 2009р. млн.пас.км у % до січня–липня 2009р.
Усіма видами транспорту 156025,2 69,3 2033,2 74,8
у тому числі        
залізничним 6558,4 96,6 370,6 95,8
автомобільним 1 98028,8 60,7 1331,9 64,5
авіаційним 2 2
тролейбусним 47275,4 94,7 208,0 93,7
трамвайним 2 58,6 ... 2 58,6

 

_______________

1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».