Доходи від надання послуг пошти та зв’язку за січень–липень 2009 року
(млн.грн.)
  Доходи від надання послуг пошти та зв’язку – всього1 У тому числі населенню
Послуги пошти та зв’язку – всього 521,1 188,3
у тому числі    
поштового 61,2 10,1
телеграфного 0,7 0,5
телефонного міського 92,3 66,4
телефонного сільського 2,7 2,4
телефонного міжміського (включаючи міжнародний) 37,3 23,8
ІР-телефоніі
кур'єрської діяльності
проводового мовлення 2,7 2,1
спеціального і фельдзв’язку 1,4
передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв’язку 31,8 23,3
  з нього кабельного телебачення 25,2 23,3
нагляду та технічного контролю за використанням частот 0,9 0,0
комп’ютерного 26,2 16,7
  з нього надання доступу до мережі  "Інтернет" 23,6 16,7
мобільного 263,9 43,0
         з нього    
     стільникового 263,9 43,0
     пошукового (пейджингового)
     транкінгового 0,0 0,0
     супутникового
     радіозв'язку розподільних систем (широкосмуговий доступ) 0,0 0,0
     цифрової безпроводової телефонії

_________________

1 З урахуванням ПДВ.