Пасажирські перевезення за січень–липень 2009 року
  Перевезено (відправлено) пасажирів Пасажирооборот
тис. у % до січня–липня 2008р. млн.пас.км у % до січня–липня 2008р.
Усіма видами транспорту 225082,4 84,7 2717,3 86,4
     у тому числі        
     залізничним 6791,0 94,8 386,9 92,0
     автомобільним1 161392,0 84,2 2066,5 85,6
     авіаційним
     тролейбусним 49902,6 82,7 221,9 84,6
     трамвайним2 2 105,5 ...2 105,5

_____________

1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».